Κωνσταντινίδης, Πάρις (1919-1999)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1919
  4. 1999
  5. Ελληνικά
  6. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  7. Ακαδημία Αθηνών (1976 - 1999)
    • Καθηγητής Ιστολογίας και Παθολογικής Ανατομίας του Πανεπιστημίου του Vancouver