Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ FRACTALS

GEOMETRY OF FRACTALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1988
  6. 480-499
    • The current speech describes a New Geometry Fractals Geometry which is progressively developed. This Geometry resulted from the study of Nature and has applications to other sciences and deals with study of a category of irregular, unsettled objects which are called Fractals by Benoit Mendelbrot.
    • Η ομιλία περιγράφει μια νέα γεωμετρία, την Γεωμετρία των Fractals , η οποία αρχίζει να αναπτύσσεται σταδιακά. Η Γεωμετρία αυτή προέκυψε απ' τη μελέτη της Φύσης, έχει εφαρμογές και σ' άλλες επιστήμες και ασχολείται με τη μελέτη μιας κατηγορίας ανωμάλων, ακανονίστων αντικειμένων, τα οποία ο Benoit Mendelbrot αποκαλεί fractals.