ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

EMINENT MOMENTS IN MATHEMATICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1988
  6. 299-309
    • In the current speech there is a short presentation of some eminent moments of the process of the science of mathematics. Presentation of the particular way of development of mathematics, crisis, hard work and patience that was required.
    • Στην ομιλία αυτή γίνεται μια σύντομη παρουσίαση μερικών κορυφαίων στιγμών στην πορεία της Μαθηματικής Επιστήμης. Παρουσιάζεται ο ιδιαίτερος τρόπος εξέλιξης των μαθηματικών , οι κρίσεις που πέρασαν και η σκληρή εργασία και υπομονή που χρειάστηκε.