ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

POETIC SPEECH AND NATIONAL TRUTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βρεττάκος, Νικηφόρος (1911-1991)
  5. 1988
  6. 86-95
    • There is reference to the national truth that is noted in greek poetry, from homer to date. Poetic speech that expresses the greek uniquety, mirrors what we are, the education of our nation. By passing of years and the various influences, our national identity is in danger. It is necessary to believe in our origin and never forget the fights and our "debt", with its moral meaning.
    • Γίνεται αναφορά στην εθνική αλήθεια που βρίσκεται σημειωμένη στην ελληνική ποίηση , από τον Ομηρο έως τις ημέρες μας. Ο ποιητικός λόγος , ως εκφραστής της ελληνικής μοναδικότητας , κατοπτρίζει αυτό που είμαστε , την Παιδεία του ΄Εθνους μας . Με την πάροδο του χρόνου όμως και τις επιρροές που δεχόμαστε , η εθνική μας ταυτότητα κινδυνεύει να διασπαστεί . Αυτό που επιβάλλεται να γίνει είναι να πιστεύουμε στις ρίζες μας , να μην ξεχνάμε τους αγώνες που έγιναν και το "χρέος" που έχουμε , με την ηθική έννοια του όρου .