ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

DEATH ANNOUNCEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1998
  6. 368-371
    • The death announcement of regular member m. Petrou Chari and of corresponding members Michael Papagianni, Panagioti Panagiotopoulou, and Zois Karelli. A special report on the life and work of the deceased academic Petrou Chari and of corresponding member m. Panagi D. Panagiotopoulou.
    • Αναγγελία θανάτου του τακτικού μέλους κ. Πέτρου Χάρη και των αντεπιστελλόντων μελών Μιχαήλ Παπαγιάννη , Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο και Ζωής Καρέλλη. Ιδιαίτερη αναφορά στη ζωή και το έργο του απεβιώσοντος ακαδημαϊκού Πέτρου Χάρη και του αντεπιστέλοντος μέλους κ. Παναγή Δ. Παναγιωτόπουλου .