Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

THE LITERARY COURSE OF DIONISIOS SOLOMOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005) | Alexiou Stylianos | Αλεξίου Στυλιανός
  5. 1998
  6. 248-260
    • On the occasion of the 200 years from the birth of Dionisiou Solomou, a chronicle of his life is presented and especially the literary course of this great poet.
    • Με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού , παρουσιάζεται το χρονικό της ζωής του και ιδιαίτερα η λογοτεχνική πορεία του μεγάλου αυτού έλληνα ποιητή .