Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΝΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΤΟΥ W.A. MOZART

THE GOLDEN SECTION AND THE PIANO SONATAS BY W.A. MOZART (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1998
  6. 232-247
    • The known mathematical theorem of "golden section" is being studied which expresses the analogy that is observed in the "star fish" , in the order of leaves long thwise, of the plants stem, etc. and which of ten influence artists and composers. Specifically, the "golden section" is being examined in the piano sonatas by Mozart.
    • Εξετάζεται το γνωστό μαθηματικό θεώρημα της "χρυσής τομής" , η οποία εκφράζει την κομψή αναλογία που παρατηρείται στον αστερία , στην διάταξη των φύλλων κατά μήκος των μίσχων των φυτών κ.α. και που επηρεάζει συχνά τους καλλιτέχνες και τους μουσουργούς . Ειδικώτερα εξετάζεται , η ύπαρξη της "χρυσής τομής" στις σονάτες για πιάνο του Mozart .