ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑ

SCIENTIFIC MEMORIAL SERVICE OF THE ACADEMICIAN GEORGE MERIKAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018)
  5. 1998
  6. 150-159
    • A scientific memorial service of the decraced, academic m. George Merika. Detculs concerning his life and work.
    • Επιστημονικό μνημόσυνο του αποβιώνοντος ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Μερίκα . Λεπτομερής αναφορά στη ζωή και το έργο του .