ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

LOVE AND HEALTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριχόπουλος, Δημήτριος (1938-2014)
  5. 1998
  6. 144-149
    • The relation between love and health is been analysed. The way that they are related is being studied, where they "cover" themselves and how they interplay. Firstly , their definition is given and later, their various relations are being examined.
    • Αναλύεται η σχέση του έρωτα με την υγεία. Εξετάζεται το πώς τα δύο σχετίζονται , που επικαλύπτονται και πώς αλληλοεπιδρούν . Δίδεται αρχικά ο ορισμός τους και στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφορες σχέσεις τους .