ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC, M. DIMITRI NANOPOULOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010) | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1997
  6. 662-668
    • The formal reception of new academic m. Dimitri Nanopoulou. Some biographic facts and his scientific work are presented.
    • Επίσημη υποδοχή του νέου ακαδημαϊκού κ. Δημ. Νανόπουλου . Παρουσιάζονται βιογραφικά στοιχεία και η επιστημονική του δραστηριότητα