ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ (BING BANG) ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ , ΣΤΗ ΝΕΟΔΑΡΒΙΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ , ΣΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ , ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ , ΣΤΟ ΘΕΟ .

FROM THE BIG EXPLOSION (BING-BANG) TO THE PROTO - ATOM OF LIFE, TO THE NEO-DARWINIC THEORY TO INTELLIGENCE, TO CONSCIENCE, TO GOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1997
  6. 605-625
    • A report on the major scientific achievements in the last 200 years from the neo-darwinic theory until the conquest of space and from the theory of relativety to the acceptance of God's existence as a supreme being.
    • Αναφορά στα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα των τελευταίων διακοσίων ετών από την Δαρβινική θεωρία , μέχρι την κατάκτηση του διατάγματος και από την θεωρία της σχετικότητος στην αποδοχή της 'υπαρξης του Θεού ως ενός υπερτάτου όντος .