ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

CHAOS AND ORDER IN THE UNIVERSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-)
  5. 1997
  6. 551-574
    • A speech concerning the chaos and order in the Universe. Basic concepts of chaos are explained and many examples are given.
    • Ομιλία με αντικείμενο το χάος και την τάξη μέσα στο σύμπαν . Εξηγούνται βεσικές έννοιες του χάους και δίνονται πολλά παραδείγματα .