ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

IN MEMORY OF CONSTANTINOU TSATSOU 10 YEARS FROM HIS DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Μητσόπουλος Γεώργιος | Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010)
  5. 1997
  6. 499-512
    • A series of short speeches in which picuse the personality of Constantine Tsatsou. All his special activities are mentioned especially the least known like poetry and literature and his contribution to all the events of public life.
    • Σειρά σύντομων ομιλιών στις οποίες εξαίρετη προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Τσάτσου . Αναφέρονται όλες οι πολύπλευρες δραστηριότητές του ιδιαίτερα οι λιγότερες γνωστές όπως η ποίηση και η λογοτεχνία αλλά και η γενικότερη συμβολή του σε όλες τις εκδηλώσεις του δημόσιου βίου .