ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

ORDER AND CHAOS IN PHASE SPACE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-) | Βόγγλης Ν. | Ευθυμιόπουλος Χ. | Efthymiopoulos C. | Voglis N.
  5. 1999
  6. 65--85
    • A study concerning the asymptotic curves of simple periodic orbits of a dynamical system, the spectra of stretching numbers and helecity angles. Continusing , the increase of chaos that appears from the joing of various chaotic domains is being studied. Diagrams are given while it is pointed out that the conclusions from the study have applicastions in various sectors of Astronomy.
    • Μελέτη που αφορά τις ασυμπτωτικές καμπύλες απλών περιοδικών τροχιών ενός δυναμικού συστήματος , τα φάσματα των τανυστών και τις γωνίες εξισώσεως . Στην συνέχεια εξετάζεται η αύξηση του χάους που προκύπτει από την συνένωση διαφόρων περιοχών χάους .