ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΥΜΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΞΗΡΟΣΤΑΦΙΔΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

A STUDY ON THE FERMENTATION OF DRY RAISIN WINES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Polimenakos Nik. G. | Πολυμενάκης Νικ. Γ.
  5. 1949
  6. 245-250
    • The study's purpose is to faminarize the complex chained reactions during the alcoholic fermentation alteration of various substances of the grapes until it's vinification.
    • Η μελέτη έχει σκοπό να κάνει γνωστή , την πολύπλοκη ανάλυση των αντιδράσεων κατά την αλκοολικήν ζύμωση μεταβολών των διαφόρων συστατικών του γλεύκους μέχρι της τέλειας οινοποίησής του.