ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΑΛΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

INFLUENCE OF THE SEEQUAKES UPON THE MARINE WEALTH IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1949
  6. 235-244
    • The oblong loose waves are being studied which as they transfer from the bottom of the sea to the water, they insert their molecules into a successive loose condensation and thinness. These facts consist a phenomenon of the seequakes.
    • Μελετώνται τα επιμήκη ελαστικά κύματα , που καθώς μεταφέρονται απ΄τον πυθμένα της θάλασσας στο νερό, εμβάλλουν τα μόριά του σε διαδοχική ελαστική συμπύκνωση και αραίωση. Αυτές οι κραδάνσεις αποτελούν φαινόμενο των θαλασσίων σεισμών.