ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

SPECIAL BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης | Σκίπης Σωτήριος | Κοσμετάτος Γ | Dontas Spyr | Kosmetatos George Ph. | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1949
  6. 131-136
    • Ms. Marie-Louise Dufrenois's book "Romannesque in France(1704-1789) , a study of history and of literary critiques " is presented. Also, the first and second volume of the records of the greek hydrobiological institute are introduced as well as m. Ath. Kanatsouli's book " A doctor's reflexion" in which his idees are exposed about the progress in medicine.
    • Παρουσιάζεται το έργο της Marie - Louise Dufrenois " Romanesque en France (1704 - 1789 ), etude d' histoire et de critique litteraires". Επίσης κατατίθενται ο 1ος και 2ος τόμος των Πρακτικών του Ελληνικού Υδροβιολογικού Ινστιτούτου, αλλά και το βιβλίο του κ. Αθ. Κανατσούλη " Les reflexions d' un medecin " , στο οποίο εκτίθενται οι ιδέες του για την πρόοδο της ιατρικής.