ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΝ ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ, ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΙΝΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ) ΕΝ ΦΥΣΙΚΩ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩ

REACTION BY DETECTION OF REFINED OILS (SEED - OIL, KERNEL - OIL AND REFINED OLIVE OIL) IN NATURAL OLIVE OIL . (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Συνοδινός Ελευθέριος Ε | Konstas Zis. E. | Κώνστας Ζησ. Ε.
  5. 1957
  6. 493-503
    • A detection method is presented of seed-oil , kernel oil and refined oil inside natural oil aiming to limit folsification .
    • Παρουσιάζεται μέθοδος ανίχνευσης σπορελαίων, πυρηνελάιων και ραφινέ ελαιολάδου μέσα σε φυσικό ελαιόλαδο με σκοπό τον περιορισμό της νοθείας.