ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

CONCERNING THE X BOOK OF ELEMENTS FROM EUCLIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1957
  6. 251-266
    • The most difficult book of elements from Euclidis , the X , is being studied and various parts are being interpretated.
    • Μελετάται το δυσκολότερο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη, το Χ και ερμηνεύονται τα διάφορα μέρη του.