ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΤΩΝ "ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΩΝ". Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

THE PRECUDE OF "CYPRIAN EPICS" , THEIR IMPORTANCE TO SPIRITUAL HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Karouzos Ch. I. | Καρούζος, Χρήστος Ι. (1900-1967)
  5. 1957
  6. 225-232
    • An extensive report on the prenide of "Cyprian epics" , a topic which we know a great deal about from remarks by ancient authors even thougt few passages have been saved .
    • Εκτεταμένη αναφορά στο προοίμιο των "Κυπρίων Εθνών" για τα οποία αρκετά πράγματα γνωρίζουμε από σχόλια αρχαίων συγγραφέων, ελάχιστα όμως αποσπάσματα έχουν διασωθεί.