ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "NON LINEAR DYNAMICS AND CHAOS IN ASTROPHYSICS. A FESTSCHRIFT IN HONOR OF GEORGE CONTOPOULOS"

PRESENTATION OF THE BOOK, "NON LINEAR DYNAMICS AND CHAOS IN ASTROPHYSICS A FESTSCHRIFT IN HONOR OF GEORGE CONTOPOULOS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1999
  6. 384-397
    • Academic, Mr george Contopoulos' book, "Non Linear Dynamics and Chaos in Astrophysics" is presented, which contains the words of a relative convention that took place at the University of Florida on the theme, "Chaos in Astrophysics". The convention took place in honor of Mr G. Contopoulos.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του ακαδημαϊκού κ. Γεώργιου Κοντόπουλου "Non linear dynamics and chaos in Astrophysics", το οποίο περιέχει τα πρακτικά σχετικού συνεδρίου που έγινε στο Παν/μιο της Florida, με θέμα το Χάος στην Αστροφυσική. Το συνέδριο έγινε προς τιμήν του κ. Κοντόπουλου.