ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1999
  6. 263-267
    • Neophitos of Eglistos' book "About Christ's Comandments" is presented, which is a memorandum of the Sermon on the Mount. In this context, Neophitos deals with ideas such as repentance and prayer, the precaution of the five senses, the kingdom of God, etc.
    • Παοιυσιάζεται το έργο του Νεοφύτου του Εγκλείστου "Περί των Χριστού εντολών", που είναι υπόμνημα στην επί του Όρους Ομιλία. Με αφορμή αυτήν ο Νεόφυτος πραγματεύεται την μετάνοια και την προσευχή. Την προφύλαξη των πέντε αισθήσεων, τη βασιλεία του Θεού κλπ.