ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. MICHAEL OSBORNE

FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY, MR MICHAEL OSBORNE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Kambitoglou Alexander | Καμπίτογλου, Αλέξανδρος (1922-2019)
  5. 1999
  6. 63-66
    • Some biographic facts and the scientific work of the new corresponding member of the Academy, Mr Michael Osborne.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονικη δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαημίας Αθηνών κ. Michael Osborne.