ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΝΗ

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC MR CONSTANTINE BONIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1979
  6. 127-130
    • An addressment from the new regular member of the Athens Academy, Mr Constantine Bonis. Some biographic facts and his work as a scientist and writer.
    • Προσφώνηση του νέου τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητα.