ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης (1902-1986)
  5. 1979
  6. 117-126
    • Mr Petros Charis' book "Fury Days" is presented, which is a chronicle of the December period.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Πέτρου Χάρη "Ημέρες Οργής", το οποίο είναι ένα χρονικό της περιόδου των Δεκεμβριανών.