1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 48092
  4. GR-AtACAb10090620
  5. Ελληνικά
  6. Αθανασιάδης, Κύριλλος, αρχιμανδρίτης
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [18--]
  8. 19