Αθανασιάδης, Κύριλλος, αρχιμανδρίτης

  1. Πρόσωπο