ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

HALF A CENTURY OF FESTIVE SPEECHES AT THE ATHENS ACADEMY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετσάλης-Διομήδης, Αθανάσιος (1904-1995)
  5. 1979
  6. 30-38
    • A lecture concerning the panegyric speeches that are delivered for 50 years now at the Athens Academy.
    • Ομιλία με αντικείμενο τογυ πανηγυρικούς λόγους που εκφωνούνται επί μισό αιώνα στην Ακαδημία Αθηνών