ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ON THE SEPARATRICES OF DYNAMICAL SYSTEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1979
  6. 264-287
    • Remarks are made and conclusions are drawn relative to the existence and the determination of the separatrices like with the use of their properties in the study and an interpretation of normal problems.
    • Δίδονται παρατηρήσεις και ευρίσκονται συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη και τον προσδιορισμό των διαχωριστικών καμπυλών, όπως και με την χρήση των ιδιοτήτων τους στην έρευνα και ερμηνεία φυσικών προβλημάτων.