ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΩΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΠΑΚΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

CONCERNING THE ALTERATION OF THE AMPHIPAKTOU ARC'S DRIVE DURING THE TURN OF IT'S SUPPORTS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Simopoulos A. P. | Σιμόπουλος Αχ
  5. 1954
  6. 576-579
    • In this study, the general estimation type is given of the alterations of the both sided supported arc during the turn of it's supports.
    • Στην παρούσα μελέτη δίδεται ο γενικός τύπος υπολογισμού των αλλοιώσεων της ωθήσεως του αμφίπακτου τόξου κατά την στροφή των στηριγμάτων αυτού.