ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ

A NEW METHOD FOR THE DETERMINATION OF SPOT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1954
  6. 315-325
    • A new method is presented for th edetermination of the position of the point's surface of the earth, length-wise and latitude-wise.
    • Παρουσιάζεται νέα μέθοδος προσδιορισμού της θέσεως σημείου επιφάνειας της γης, κατά γεωγραφικό μήκος και πλάτος