ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΒΟΡΕΙΩ ΗΠΕΙΡΩ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΣΟΝΤΑΣ

EPITAPH OF THE FIGHTERS OF NORTHERN EPIRUS AND MACEDONIA. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Χαριτωνίδης, Χαρίτων (1878-1954) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1951
  6. 172-187
    • A speech on the anniversary of the national holiday of the 28th October 1940, dedicated to the fighters of Northern Epirus and Macedonia.
    • Ομιλία για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940, αφιερωμένη στους πεσόντες αγωνιστές της Βορείου Ηπείρου και της Μακεδονίας.