ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOKS PRESENTATION. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γερουλάνος, Μαρίνος
  5. 1951
  6. 81-83
    • Mr. Aspioti's book " Sickness and Soul", which studies the relation of the soul towards deseases, is presented
    • Παρουσιάζεται το βιβλίου του κ. Α. Ασπιώτη "Η αρρώστια και η ψυχή", το οποίο μελετά τις σχέσεις της ψυχής με τις νόσους.