ΟΙ ΚΕΦΑΛΟΠΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ). ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ H. BENDER ΚΑΙ V. JACOBSHAGEN ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ MARBURG.

THE CEPHALOPODIC LIME STONES OF THE PYRAMID IN ARGOS (PELOPONNES). WITH MR BENDERS' AND V. JACOBSHAGEN'S COOPERATION OF THE LABORATORY OF GEOLOGY OF THE MARBURG UNIVERSITY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Bornovas John | Μπορνόβας Ιωανν.
  5. 1962
  6. 379-386
    • A geological study of a small lime stone tectum which was found near the ancient pyramid in Argos, aboiut 7 km south-west.
    • Γεωλογική μελέτη μικρολύ ασβεστολιθικού καλύμματος που βρέθηκε κοντά στην αρχαία πυραμίδα του Άργους περίπου 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά.