1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Μπορνόβας Ιωανν. | Bornovas John
  5. 1962
  6. 379-386
    • A geological study of a small lime stone tectum which was found near the ancient pyramid in Argos, aboiut 7 km south-west.
    • Γεωλογική μελέτη μικρολύ ασβεστολιθικού καλύμματος που βρέθηκε κοντά στην αρχαία πυραμίδα του Άργους περίπου 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά.