ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΛΙΚΗΣ

CONCERNING THE SINKING OF THE ANCIENT CITY HELIKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργαλάς, Γεώργιος
  5. 1962
  6. 232-247
    • The study aims to determine the geological phenomenon which was provoked from an earthquake and which resulted in the sinking of the city Heliki. Various opinions are presented and the conclusion arises that if Heliki's location is determined, it will be possible to discover the ruins through excavations.
    • Η εργασία αποσκοπεί στον καθορισμό του κυρίου γεωλογικού φαινομένου, το οποίο προκλήθηκε από σεισμό και το οποίο επέφερε την υπό την θάλασσα εξαφάνιση της πόλης της Ελίκης. Παρουσιάζονται οι διάφορες γνώμες και προκύπτει το συμπέρασμα ότι αν προσδιοριστεί η θέση όπου ήταν η αρχαία Ελίκη, εκεί θα βρεθούν μέσω ανασκαφών τα ερείπιά της.