ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ TESTI NEOGRECI DI CALABRIA I, INTRODUZIONE, AROLEGOMENI E TESTI DEI ROCCAFORTE-II, TESTI DI ROCHUDI, DI CONDOFURI, DI BOVA E INDICI.

BOOK PRESENTATION "TESTI NEOGRECI DI CALABRIA I. INTRODUZIONE PROLEGOMENI, E TESTI DI ROCCAFORTE II. TESTI DI ROCHUDI, DI CONDOFURI, DI BOVE E INDICI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1962
  6. 35-38
    • This book of G. Rissi Taibbi and of G. Caracausi includes various articles of a Greek dialect which is spoken even today in Calabria and Salento in Southern Italy.
    • Το βιβλίο αυτό του G. Rossi Taibbi και του G. Catacausi περιλαμβάνει ποικίλα κείμενα μιας ελληνικής διαλέκτου, που ομιλείται ακόμη και σήμερα στην Καλαβρία και το Salento της Ν. Ιταλίας.