ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ON THE PRINCIPLE OF INERTIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1959
  6. 272-273
    • The principle of inertia fron Newton is stated and a comment is being made that the principle was firstly stated by Aristotle.
    • Διατυπώνεται το αξίωμα της αδράνειας του Newton και γίνεται η παρατήρηση ότι το αξίωμα είχε πρώτα διατυπωθεί απ' τον Αριστοτέλη.