ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Μελάς Σπυρίδων
  5. 1959
  6. 71-74
    • The president, Mr S. Melas, presents his 3 books: 1) The Revolution of 1909, 2) The Son of Psiloritis, 3) The Wars during 1912-1913. He also describes the contents of his books. Mr Kalitsounakis presents Mr Christos Solomonidis' book "Journalism in Smyrni (1821-1922)" which includes historical, archaeological, political and other news on the subject which he examins.
    • Ο πρόεδρος κ. Σπ. Μελάς καταθέτει τα τρία έργα του 1) Η Επανάστασις του 1909, 2) Ο Γυιός του Ψηλορείτη, 3) Οι Πόλεμοι του 1912-1913, και κάνει λόγο για το περιεχόμενό τους. Επίσης ο κ. Καλιτσουνάκης παρουσιάζει το έργο του κ. Σολωμονίδη "Η Δημοσιογραφία στη Σμύρνη (1821-1922)", το οποίο περιλαμβάνει πλείστες ιστορικές, αρχαιολογικές, πολιτικές και άλλες ειδήσεις του θέματος που εξετάζει.