ΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ)

THE LITTORAL TERRACES OF THE SOUTH-EASTERN COAST OF THE ISALND IKARIA (AEGEAN SEA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργαλάς, Γεώργιος | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1953
  6. 425-434
    • The results of a morphological and lithological study of a littoral terraces in Ikaria are given.
    • Δίδονται τ' αποτελέσματα μορφολογικής και λιθολογικης μελέτης 6 παρακτίων αναβαθμίδων της Ικαρίας