ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΥΤΩΝ (ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)

THE CONTENTS OF THE PREFERED READING MATTER OF GREEK CHILDREN DURING VARIOUS AGES (BASED ON EXPERIMENTAL STUDIES) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960) | Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1953
  6. 380-391
    • Results from an experimetnal study relative to the preference of children in reading matter. The gradual change in childrens preferences from the tales to novels and after to literature according to their age is described.
    • Αποτελέσματα πειραματικής μελέτης σχετικής με τις προτιμήσεις των παιδιών στην ανάγνωση βιβλίων. Περιγράφεται η σταδιακή ματαβολή της προτίμησης των παιδιών από τα παραμύθια στα μυθιστορήματα και μετά στην λογοτεχνία ανάλογα με την ηλικία τους.