ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959) | Σιμόπουλος Αχ
  5. 1953
  6. 379-380
    • Mr.D.Kostakis work "The beginning of causality and the freedom of will", is presented.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Δ. Κωστάκη "Η αρχή της αιτιότητος και η ελευθερία της βουλήσεως"