ΣΤΑΘΕΡΩΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

AN ALL PURPOSE HIGH VOLTAGE STABILIZER FOR G-M COUNTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγιουμτζέλλης Θ | Laskaris K.A | Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960) | Laskaris K.A
  5. 1953
  6. 342-349
    • A high voltage stabilizer for G-M counters is manufactured. The theoretical and experimental part of the study are presented as well as the arithmetical facts.
    • Κατασκευάζεται σταθερωτής υψηλής τάσεως πολλαπλής χρήσης. Παρουσιάζεται το θεωρητικό και το πειραματικό μέρος της μελέτης καθώς και τα αριθμητικά δεδομένα