Ο AΝΑΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

THE RETROSPECTIVE SYLLOGISM BY EUCLEDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ | Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1953
  6. 296-299
    • The application of retrospective syllogism in many theorems of the theory of analogy and the theory of integral numbers is presented.
    • Παρουσιάζεται η εφαρμογή του αναδρομικού συλλογισμού σε πολλά θεωρήματα της θεωρίας των αναλογιών κα της θεωρίας των ακεραίων αριθμών.