Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

THE FALL OF KONSTANTINOUPOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Vogiatzakis Emman | Κουκουλές, Φαίδων (1881-1956) | Vogiatzakis Emman
  5. 1953
  6. 227-233
    • A report about the last day of Byzantium and the atmosphere that was created after the fall of Konstantinopolis.
    • Αναφορά στις τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου και στο κλίμα που δημιουργήθηκε μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.