Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΝΗΣ, ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΙΚΟΤΥΛΗΣ ΕΠΙ ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ

THE COMBINATION OF STREPTOMYCIN, TUBERCULIN AND ISONICOTILE ACID ON TUBERCULOUS MENINGITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Pediatelis K | Παιδιατέλης Κ. | Αλαμάνης Ι. | Alamanis I | Πρίφτης Ν. | Priftis N
  5. 1953
  6. 22-31
    • The problems are presented which arose from the application of streptomycin in Greece. The tuberculous meningitis are being studied and the therapy's results are presented.
    • Παρουσιάζονται τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή της στρεπτομυκίνης στην Ελλαδα. Μελετώνται οι κεχροειδέίς φυματιώσεις και οι φυματιώδεις μηνιγγίτιδες και τα αποτελέσματα της θεραπείας.