Η ΠΡΟΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΕΥΓΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

THE DOWRY AND THE EUGENISM OF THE RACE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1956
  6. 432-439
    • A historical review of the eugenics in Greece and propositions for the agreement of a happy and healthy marriage.
    • Ιστορική αναδρομή της ευγονικής στην Ελλάδα και προτάσεις για την συνομολόγηση ενός ευτυχισμένου και υγιειούς γάμου.