1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1956
  6. 168-171
    • Special sets of equations, where the general results correspond to the physical conditions which have created the equations system, are solved.
    • Επίλυση ειδικών συστημάτων εξισώσεων όπου τα γενικά αποτελέσματα ανταποκρίνονται στα φυσικά δεδομένα από τα οποία προέκυψε το σύστημα.