1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Δάβη Ελευθερία
  5. 1963
  6. 546-555
    • The occurences of sulphureous ores in Samothrace and in particularly in the areas Petsi, Achladies, Trochalos and Kitada are studied.
    • Μελετώνται οι εμφανίσεις θειούχων μεταλλευμάτων στην Σαμοθράκη και συγκεκριμένα στις περιοχές Πέτσι, Αχλαδιές, Τρόχαλος και Κιτάδα.