Αττικόν δίκαιον : ερμηνευτικά και διορθωτικά εις Ισαίον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5400
  4. GR-AtACAb10069673
  5. Ελληνικά
  6. Φωτιάδης, Πέτρος Σ.
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλάριου, 1922
  8. 76